Dynamická neuromuskulární stabilizace

Zakladatelem konceptu nazvaného Dynamická neuromuskulární stabilizace (zkráceně DNS) je prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. Tento diagnostický a terapeutický koncept je založený na vývojové kineziologii, která se zabývá geneticky podmíněnými pohybovými programy v centrálním nervovém systému.

Při terapii to znamená, že používáme polohy, které můžeme vidět během vývoje dítěte.


Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je jemná hmatová technika, která ovlivňuje funkci lymfatického systému – podporuje odtok lymfy bez zvýšení prokrvení. Lymfa nebo také míza odvádí z tkání tekutinu a s ní i odpadní látky metabolismu.

Bílé krvinky, které se vyskytují v lymfatickém systému, se podílejí na imunitní reakci organismu. Proto spektrum indikací k manuální lymfodrenáži je velmi široké.


Baňkování

Baňkování je metoda, při které přikládáme speciální baňky na různé části těla (u nás využíváme baňky silikonové a plastové).

Vytvořený podtlak vtáhne do baňky kůži a podkoží, kde následně dojde k silnému překrvení, to vede k podpoře metabolismu v ošetřované oblasti.


Spirální stabilizace páteře

Je unikátní metoda vyvíjená od roku 1979 doktorem Smíškem. Při cvičení se používá jako základní pomůcka pružné lano, které umožňuje, díky svému postupně narůstajícímu odporu, aktivaci spirálních svalových řetězců. 


Kineziotaping

V současné době dochází k velkému nárůstu a rozvoji této techniky v oblasti fyzioterapie, sportu a regenerace.

Kineziotape je elastická páska, která je vytvořena na bavlněné bázi a svojí pružností a celkovou charakteristikou odpovídá povaze lidské kůže.


Manuální terapie

Manuální terapie mají za cíl normalizaci funkce hybného systému jako celku. Je založená na práci rukou, které na tělo působí tahy a tlaky různé intenzity. Nejedná se o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají.

Při kloubní mobilizaci dochází k postupnému nenásilnému obnovování hybnosti kloubu.


Senzomotorická stimulace

Senzomotorický princip klade důraz na význam senzorické informace – zejména z receptorů ve svalech a kloubech a také z kožních receptorů. Tyto informace, které jsou vedeny do mozku, mají vliv na svalovou koordinaci a výsledný pohyb. 

Koncept senzomotorické stimulace aktivuje stabilizační svaly v oblasti páteře i celého trupu prostřednictvím destabilizačních podnětů z plosek i z celé nohy.


Bobath koncept

Bobath koncept je vyšetřovací a terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů u osob s poruchami centrálního nervového systému, které vedou k poruchám aktivit.

Tento koncept využívá vývojové, biomechanické a neurofyziologické principy. 


Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda dle Mojžíšové je reflexivní metoda, která využívá mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby, masáže a tepelné procedury

Léčba se zaměřuje na páteř, pánev a svaly celého těla. Součástí této metody je aktivní zapojení pacienta nebo léčeného páru do spolupráce na rozvoji správného svalového korzetu.