Senzomotorický princip klade důraz na význam senzorické informace – zejména z receptorů ve svalech a kloubech a také z kožních receptorů. Tyto informace, které jsou vedeny do mozku, mají vliv na svalovou koordinaci a výsledný pohyb.

Koncept senzomotorické stimulace aktivuje stabilizační svaly v oblasti páteře i celého trupu prostřednictvím destabilizačních podnětů z plosek i z celé nohy.

Základem jsou balanční cvičení na různých labilních plochách a to zejména ve vertikále – ve stoji, v chůzi.

Klade se důraz na korekci 3 oblastí

  • noha – cvičení tzv. „malé nohy“
  • pánve
  • hlavy

Koncept senzomotorické stimulace aktivuje stabilizační svaly v oblasti páteře i celého trupu prostřednictvím destabilizačních podnětů z plosek i z celé nohy.

Senzomotorika

Kde senzomotorická stimulace pomáhá

  • Posttraumatické a pooperační stavy
  • Chronické bolesti zad a šíje
  • Vadné držení těla
  • Hypermobilita a instabilita obecně
  • Poruchy rovnováhy
  • Prevence pádu u seniorů

Zdroje:
KOLÁŘ, P. a kol. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Další služby