Zakladatelem konceptu nazvaného Dynamická neuromuskulární stabilizace (zkráceně DNS) je prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. Tento diagnostický a terapeutický koncept je založený na vývojové kineziologii, která se zabývá geneticky podmíněnými pohybovými programy v centrálním nervovém systému. Při terapii to znamená, že používáme polohy, které můžeme vidět během vývoje dítěte.

Co je cílem?

Cílem DNS je nepřetěžovaný segment, což je centrovaný segment, vyvážená a koordinovaná aktivita svalů, ekonomický pohyb a optimální program řízení. Při cvičení jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony, tj. svaly zádové, bránice, břišní svaly atd. Tato funkce je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládaná volním způsobem. Při nedostatečném zpevnění segmentu, dochází k jeho přetěžování, důsledkem vzniká řada hybných poruch.

Diagnostické testy hodnotí kvalitu stabilizace a určují klíčovou oblast insuficience. Testování funkce je spojené se správným zapojením svalů. Při vyšetření DNS testujeme: schopnost udržet segment v neutrálním postavení, vyváženost svalové aktivity, kompenzační mechanismy, adekvátnost svalové aktivity versus zatížení, iradiace svalové aktivity do celého systému a schopnost souhry stabilizační a respirační funkce.

Při cvičení jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony, tj. svaly zádové, bránice, břišní svaly.

DNS

Kde pomáhá DNS koncept

  • vadné držení těla u dětí i dospělých
  • bolesti zad
  • pooperační stavy
  • artrotické stavy
  • neurologická onemocnění (výhřez disku aj.)
  • ortopedická onemocnění
  • zlepšení koordinace pohybů ve sportu

Zdroje:
KOBESOVÁ, A. a kol. 2014. DNS Autoterapie: Brožura pro pacienty. Praha: REHABILITATION PRAGUE SCHOOL. 2014. 22 s. ISBN 978-80-905438-3-6.
KOLÁŘ, P. a kol. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
KOLÁŘ, P. 2014. Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře. Standardní výukové materiály. Banská Bystrica: REHABILITATION PRAGUE SCHOOL. 2014

Další služby