Bobath koncept je vyšetřovací a terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů u osob s poruchami centrálního nervového systému, které vedou k poruchám aktivit.

Co koncepce využívá?

Tento koncept využívá vývojové, biomechanické a neurofyziologické principy. Vzájemným procesem inhibice a facilitace normalizujeme abnormální tonus, asociované reakce a jejich důsledky.

Terapie je směřována tak, abychom dosáhli obnovení normální funkce v limitu individuálního postižení. Terapie je holistická – zasahuje veškeré problémy – je „ušitá na míru“.

Terapie je směřována tak, abychom dosáhli obnovení normální funkce v limitu individuálního postižení.

Bobath

Kde Bobath koncept pomáhá

  • Poruchy centrálního nervového systému
  • cévní mozková příhoda
  • dětská mozková obrna
  • roztroušená skleróza

Zdroje:
KOLÁŘ, P. a kol. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
Certifikovaný kurz – Vyšetření a terapie osob s poškozením CNS – Bobath koncept. Kafková, Hana. Liberec, 2015.

Další služby