Manuální terapie mají za cíl normalizaci funkce hybného systému jako celku. Je založená na práci rukou, které na tělo působí tahy a tlaky různé intenzity. Nejedná se o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají.

Při kloubní mobilizaci dochází k postupnému nenásilnému obnovování hybnosti kloubu. Kloubní blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži (dlouhodobé sezení u PC).

K čemu manuální terapie dále slouží?

Manuální techniky také slouží k ošetření fascií. Jejich porucha negativně ovlivňuje funkci svalu.

Terapií také ovlivňujeme svaly se zvýšeným napětím, toto napětí zde relaxací svalu snižujeme. U svalů s nižším napětím, ho zvyšujeme jeho aktivací.  

Manuální terapií dále ovlivňujeme tuhé svalové snopce – zatvrdlina – trigger pointy, kde je výrazně změněné napětí. Tyto tuhé svalové snopce jsou jedním z nejčastějších zdrojů bolesti v pohybovém aparátu. Snopce se stahují přednostně a neekonomicky. Bolest může být místní, ale také přenesenou bolestí (objevuje se v jiném místě). 

Manuální terapie

Kde manuální terapie pomáhá

  • bolesti svalů, kloubů
  • křeče
  • chronické bolesti zad
  • bolesti hlavy
  • u sportovců
  • po úrazu aj.

Zdroje:
DOBEŠ, Miroslav, Marie MICHKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Jiří VLČEK a Marek ČENTÍK. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Horní Bludovice: Domiga, s.r.o., 2011. 76 s. ISBN 978-80-902222-4-3.

Další služby